Sütikezelési szabályzat

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
weblap cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

weblapra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez
használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági
cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni
az érintettektől.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám,
  dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
  nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az
  adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a weblap által
  meghatározott ideig tart, vagy amíg a felhasználó a böngészőjéből ki
  nem üríti azokat.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
  személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti
  alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
  érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
  Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont
  beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,
  amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus
  hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az
  előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
  feltétlenül szüksége van.