Tudnivalók a munkahelyi balesetekről

Régi tanulság, hogy aki dolgozik, azzal történhetnek balesetek. És ha történnek balesetek, kötelességünk azokat megfelelően kezelni, dokumentálni és jelenteni.

De mi is pontosan a munkabaleset?

Erre a kérdésre választ a munkavédelmi törvény ad nekünk.

A Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 87.§ 239. pontja határozza meg:

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.”

Az „úti” baleset vagy üzemi baleset papírügyeiben a TB ügyintéző segít eligazodni.

Ha a baleset a munkával összefüggésben történik, akkor az már munkabalesetnek számít.

Természetesen minden munkabalesetet megfelelően dokumentálni kell, még az olyan kismértékűt is, ami után gond nélkül tudjuk folytatni a munkánkat. Ezeket a munkabaleseti naplóban kell feljegyezni.

A munkáltatónak ki kell vizsgálnia a balesetek körülményeit, hogy haladéktalanul kijavíthassa azokat a tényezőket, amelyekkel elkerülhető a baleset megismétlődése. Itt van kulcsszerepe a munkavédelmi szakembernek, mert egyrészről a kivizsgálás szaktevékenység, így csak munkavédelmi szakvégzettségű ember végezheti el, másrészről a kivizsgálás után a szakember tud adni szakszerű javaslatokat, hogy milyen intézkedéssekkel lehet csökkenteni, elkerülni egy esetleges következő hasonló eset bekövetkezését. Nem utolsó sorban a munkavédelmi szakember megtartja a rendkívüli munkavédelmi oktatást a dolgozóknak és szükség esetén felülvizsgálja, kiegészíti a vállalat kockázatértékelését tekintettel a balesetre.

Abban az esetben, ha munkabalesetből kifolyólag a munkaképtelenség meghaladja a három napot azt a kivizsgáláson túl be is kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak egy megfelelő nyomtatványon, ezt a nyomtatványt is a munkavédelmi szakember tölti ki.

Amennyiben súlyos munkabaleset történik (csonkulás, több személy sérül, halálos baleset stb.), úgy arról a munkavédelmi hatóságot azonnal értesíteni kell, és meg kell kezdeni az ügy kivizsgálását.

Mivel a munkavédelmi hatóság felé viszonylag rövid időn belül be kell nyújtani a megfelelő dokumentumokat, ezért a balesetet a munkavállalónak azonnal jeleznie kell a munkáltatónak és a munkavédelmi szakembernek, hogy haladéktalanul megkezdhessék a szükséges kivizsgálásokat, intézkedéseket.

A munkabaleset bejelentését és kivizsgálását a munkavédelmi tőrvény írja elő.

Összefoglalva a fentieket, fontos tisztában lennünk ezeknek a különleges eseményeknek a helyes kezelésével, hogy ha mégis megtörténnének, akkor mindenki megelégedésére megfelelően tudjunk eljárni.