Tűzvédelmi eszközök komplett felülvizsgálata

Tűzvédelmi szolgáltatásaink

Tűzvédelmi felülvizsgálatok

Tűzvédelmi felülvizsgálat

A tűzvédelmi felülvizsgálatot sok esetben nem szakember végzi, azonban a nem hozzáértő által végzett tűzvédelmi felülvizsgálat nem ad valódi képet a tűzvédelmi berendezések és eszközök állapotáról. Az előírásoknak nem megfelelő berendezések veszélyeztethetik a biztonságot.

Fontos, hogy az eszközök minden esetben megfeleljenek az érvényben lévő előírásoknak és az üzemeltetői ellenőrzések dokumentálva legyenek.

Cégünk teljes körűen elvégzi a tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatát, karbantartását, javítását, esetleges cseréjét és kiépítését is!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020.01.22-től hatályos. A részletes szabályozás értelmében a tűzvédelmi eszközök időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, javítását kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020.01.22-től hatályos. A részletes szabályozás értelmében a tűzvédelmi eszközök időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, javítását kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A DSEC-nél megbízható és fejlett felülvizsgálati rendszere van. A tűzvédelmi eszközök ellenőrzésekor QR kódos leolvasóval azonosítjuk be a tűzvédelmi eszközt és annak minősítésének érvényességét. A dokumentációt nagyon rövid időn belül elkészítjük. Tűzvédelmi tanácsadóként átalánydíjas szolgáltatást végzünk partnereink részére.

A felület alkalmas partnereink saját célú oktatásaira is!
E-learning
tananyaggal!
E-learning

ONLINE munka- és tűzvédelmi oktatás.

A leggyakrabban vizsgált tűzvédelmi eszközök:

Tűzoltó készülék

Tűzcsap

Föld feletti tűzcsap
Fali nedves tűzcsap
Fali száraz tűzcsap

Nyomásfokozó szivattyú

Biztonsági világítás, irányfények

Defibrillátorok felülvizsgálata

Pánikzáras ajtók

Tűzgátló nyílászárók

Tűzgátló ajtó
Tűzgátló kapu
Csappantyú

Hő- és füst elleni védelmi megoldások

Füstmentesítő ventilátor
Füst csappantyú/zsaru
Füstgátló nyílászáró
Mobil füstkötény

A tűzvédelmi felülvizsgálatról

Az egyes tűzvédelmi eszközök leggyakoribb hibáival kapcsolatos tájékoztatás.

Tűzoltó készülékek

Cégünk, folyamatos és eseti jelleggel is, országosan vállalja tűzoltó készülék felülvizsgálatát, azaz éves alapban karbantartását, mérettől és töltet anyagtól függetlenül. Erről a felülvizsgálatról az alábbi hasznos információkat tudjuk adni: jogszabályi előírások értelmében évente szükséges elvégeztetni, az alap karbantartás az adott cég helyszínén történik, kis darabszámnál cégünk irodájában előre egyeztetett időpontban, ahol is megvizsgálják a készüléket, majd felhelyezik a hitelesítő matricát és hologramos matricát, ezt követően pedig elkészül a felülvizsgálati jegyzőkönyv.

Készülék típustól függően szükséges lehet közép vagy teljes körű műhelyi karbantartás is a készüléknek, ezeket 5, 10, 15 évente szükséges elvégeztetni az alapkarbantartáson előtt. Azt, hogy pontosan mikor esedékes ez a típusú karbantartás ön is könnyedén meg tudja állapítani csak meg kell néznie a készülék gyártási évét, amely a paláston, tűzoltókészülék testén, van feltüntetve általában bele ütve. Ehhez az évszámhoz hozzáadva 5, 10, 15 évet lehet tudni, hogy mikor esedékes a közép vagy teljes műhelyi karbantartás. Természetesen ennek elvégzéséhez kollégáink a tűzoltó készülékeket beszállítják a műhelybe és ott történik meg a karbantartás, ami több napot/hetet (darabszámtól függően) szokott igénybe venni.

Amennyiben a felülvizsgálat során nem megfelelőségeket tapasztalunk, külön tételes ajánlat keretében, a hibák kiküszöbölésére is tudunk megoldásokat kínálni.

Megfelelően működő készülék
Hibásan működő készülék

Tűzoltó készülékek leggyakoribb hibái:

A tűzoltó készülék jelzésére utánvilágító jelzőtáblát kell elhelyezni a készülék felett 2-2,5 méteres magasságban. Ennek hiánya büntethető.

5-10-15 évente szükséges műhelybe szállítani a készülékeket közép-és teljeskörű karbantartás miatt. Kivéve a szén-dioxiddal oltó készülékeket, amiknek csak teljeskörű karbantartás szükséges előírás szerint, ami a készülék 10. évében történik. A következő 10. évben már a kazánkovács dönti el, hogy megfelelő-e a készülék még egy ciklusig.

Azokon a készülékeken, amelyeken nyomásmérő óra található, egyszerűen leolvasható az érték, valamint az is, hogy megfelelő-e. Ezt a sávok színe jelzi. Piros és zöld sávok feltüntetésével. Szén-dioxiddal oltó készülékeknél pedig a készülék súlyát mérik le hitelesített mérleggel és ez alapján állapítható meg a megfelelőség.

Jogszabályban 20 év élettartamot adnak a legtöbb készüléknek. Ez alól kivétel a szén-dioxiddal oltó készülék, mivel ennél dönthet úgy a kazánkovács, hogy megadja a következő 10 évre is.

Ezt egyszerűen megállapíthatjuk abból, hogy megnézzük a készülék plombáját. Ha el lett távolítva, akkor az a készülék nem használható biztonsággal. Mindenképp karbantartó műhelybe kell szállítani az ellenőrzés érdekében. Onnan már úgy kapjuk vissza, hogy a készülék biztonsággal használható.

Ha a készülék testén vagy szerelvényein sérülést tapasztalunk, akkor ebben az esetben szakcég által kell felülvizsgáltatni a készüléket. Van olyan helyzet, amikor a szerelvényt lehet pótolni, de lehetnek olyan sérülések, amikor a készüléket cserélni kell.

Tűzcsapok

Cégünk, folyamatos és eseti jelleggel is, tűzcsapok éves felülvizsgálatával is foglalkozik országosan, melynek keretében kollégáink felülvizsgálják a tűzcsapok, tűzcsap szekrények és szerelvények állapotát, elvégzik a kifolyási nyomás mérést, majd megfelelőség esetén elhelyezik a hitelesítő matricát és elkészítik a felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet. Jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyomás alá kerülő alkatrészek, tömlő és szerelvényei, öt évente nyomás próbázni szükséges, kollégáink ennek elvégzésére is felkészültek, így ezt is el tudjuk végezni. Természetesen a teljes folyamat befejeztével egy vonatkozó jegyzőkönyv kiállítása is történik részünkről.

Amennyiben a felülvizsgálat során nem megfelelőségeket tapasztalunk, külön tételes ajánlat keretében, a hibák kiküszöbölésére is tudunk megoldásokat kínálni.

Megfelelően működő készülék
Hibásan működő készülék

Tűzcsapok leggyakoribb hibái:

A tűzcsapok jelzésére utánvilágító jelzőtáblát kell elhelyezni a készülék felett 2-2,5 méteres magasságban. Ennek hiánya büntethető.

A nyomás alá eső alkatrészeket jogszabályi utasítás szerint 5 évente nyomáspróbázni kell. Ennek a dátuma a tömlő testén található év-és negyedév szerint.

A tűzcsapban lévő szerelvényeknek összeszerelt állapotban azonnal rendelkezésre kell állniuk a vészhelyzetre. Ennek hiánya esetén érdemes szakcégnek szólni a hiba elhárítása érdekében.

Abban az esetben, ha a tömlő, sugárcső, elzáró csap sérült, azonnali cseréje szükséges.

Ha a tűzcsapszekrény sérült, akkor annak a megfelelő használhatóság biztosítása miatt javítása- vagy olyan mértékű sérülésnél annak cseréje szükséges.

Ha a készülék testén vagy szerelvényein sérülést tapasztalunk, akkor ebben az esetben szakcég által kell felülvizsgáltatni a készüléket. Van olyan helyzet, amikor a szerelvényt lehet pótolni, de lehetnek olyan sérülések, amikor a készüléket cserélni kell.

A föld feletti tűzcsapoknál a probléma forrása, hogy sokan hozzáférnek és nagy a rongálás veszélye. Ennek leggyakoribb példája, hogy a tűzcsap csatlakozásánál lévő kupakkapocs sérült vagy egyáltalán nincs is meg. Ilyenkor ezt az alkatrészt pótolni kell.

A zárószerkezet korrodálhat vagy elfagyhat. Ebben az esetben szakcég segítségét kérjük, aki segít elhárítani a problémát vagy kicseréli a tűzcsapot.

A zárószerkezet nem zár el megfelelően. Ez több okból adódhat. Kérjük szakcég segítségét.

A tűzcsap hozzáférhetőségét biztosítani kell. Az ezt megakadályozó tényezők lehetnek többek közt a sűrű növényzet, ami benőtte a tűzcsap területét, nagy mértékű sár, kerítés stb. A zavaró körülményeket meg kell szüntetni.

A föld feletti tűzcsapokhoz hasonlóan, a zárószerkezet korrodálhat vagy elfagyhat. Ebben az esetben szakcég segítségét kérjük, aki segít elhárítani a problémát vagy kicseréli a tűzcsapot.

A föld alatti tűzcsapok kötelező elemeit tartalmaznia kell a szerelvényszekrénynek. Ennek hiánya esetén pótolni szükséges, nélkülük használhatatlan a tűzcsap.

A zárószerkezet nem zár el megfelelően. Ez több okból adódhat. Kérjük szakcég segítségét.

Tűzgátló, füstgátló, pánikzáras ajtók

Jogszabályi előírásoknak megfelelően a tűzgátló, füstgátló, pánikzáras ajtókat, kapukat, nyílászárókat fél évente szükséges szakcég által felülvizsgáltatni. Jelenleg is országosan sok partnerünk számára nyújtjuk ezt a szolgáltatást folyamatos együttműködés keretében, vagyis minden esetben, amikor esedékessé válik a felülvizsgálat kollégáink keresik az adott kapcsolattartót és a helyszínre elvégzik az ajtók felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során kollégáink tételesen listába vesznek minden egyes nyílászárót, feljegyzik annak paramétereit, megfelelőségét, amely alapján a felülvizsgálatot követően elkészül a tételes jegyzőkönyv.

Természetesen, amennyiben a felülvizsgálat során nem megfelelőséget kerülnek megállapításra, úgy kollégáink tételes ajánlatot készítenek az ajtók javítására, vagy akár cseréjére.

Megfelelően működő ajtó
Hibásan működő ajtó

Tűz- és füstgátló ajtók leggyakoribb hibái:

A használatból kifolyólag a behúzó szerkezet vagy rugós pánt, kétszárnyú ajtó esetén a csukássorrend szabályzó elveszti erősségét. Ebben az esetben után állítás szükséges. Ha ez nem lehetséges tovább, akkor a szerkezetek cseréje szükséges. Ezeket a javításokat csak szakcég végezheti. Könnyen visszafordíthatatlan kárt lehet tenni az ajtókban.

A tűzgátló és füstgátló ajtók elsődleges védelmi feltétele a hőre habosodó (intumex) szalag, illetve a megfelelő profilú gumitömítés, ami megakadályozza a füst tovább terjedését. Ennek hiánya esetén pótolni szükséges, hiszen nem tudják teljesíteni a követelményeket és nem biztonságosak.

Ilyenkor a szakcég felméri a sérülés mértékét. Ha csak minimális felületi sérülést tapasztal, ami az ajtó biztonsági értékét nem veszélyezteti, nem szükséges a csere. Viszont, ha az ajtó horpadt, festése nagymértékben sérült vagy át lett fúrva (pl. kukucskáló lyuk), akkor az ajtót cserélni szükséges. Ilyen sérülésnek minősül a kitámasztó felszerelése is. Gyártói utasítás figyelmen kívül hagyása, az integritás megbomlása is visszafordíthatatlan kár.

Ha az ajtót többnyire nyitott állapotban használjuk vagy szükséges annak kitámasztása, akkor a tartómágnes felszerelése az egyetlen lehetőség, amit használhatunk. Alapesetben kinyitva tartja az ajtót, viszont a tűzjelző rendszerre kapcsolva vészhelyzet esetén a tartómágnes elenged, így biztosítva az ajtó csukódását. Ha a mágnes nem tartja meg az ajtót, annak felmérése szükséges, hogy elhárítható a hiba vagy új alkatrész szükséges.

Tűzszakasz-, vagy füstszakaszhatáron lévő ajtókat jelölni kell a megfelelő felirattal, ez jogszabályi kikötés. Érdemes a határokon kívüli ajtókat is megjelölni, annak érdekében, hogy ne támasszák ki vagy ne pakoljanak a közelébe. Az önműködő csukódást biztosítani kell.

Hő- és füstelvezető rendszerek

Nem titkolt célunk, hogy minél szélesebb körben tudjuk segíteni partnereinket, így természetesen a hő- és füstelvezető rendszerek felülvizsgálatának elvégzésében is igyekszünk helyt állni.

Hő-és füstelvezető rendszerek leggyakoribb hibái:

Mivel a ventilátor az alapja a hő-és füstelvezető rendszernek, így, ha az nem indul, akkor mindenképp szakembert kell hívnunk, aki felderíti, majd javítja a problémát. Lehet elektromos vagy mechanikai eredetű a probléma. Enélkül a rendszerünk működésképtelen.

Ha bekerül egy idegen tárgy a ventilátor lapátjaihoz, az annak törését, károsodását eredményezheti. A rendszerbe kerülve még nagyobb károkat tehet. Ha ilyet tapasztalunk kérjük szakember segítségét.

Amikor a ventilátornál észleljük, hogy erőlködik, rendellenes hangot ad érdemes megvizsgálni, hogy nem melegszik-e túlságosan. Ebben az esetben érdemes leállítani, nehogy visszafordíthatatlan kárt okozzunk a készülékben. Ezután itt is, mint a legtöbb esetben szakértővel egyeztessünk, aki kivizsgálja az esetet.

Tűzvédelmi csappantyúk

Tűzvédelmi csappantyúk leggyakoribb hibái:

A tűzvédelmi csappantyúk ellenőrzésekor észlelhetjük, hogy a csappantyú egyáltalán nem, vagy csak részlegesen záródik be a tűzjelre vagy a kezelő szerv jelére. Ilyenkor a vezetékekkel is lehet probléma, vagy a rendszerbe került törmelékkel. Javításhoz kérjük szakember segítségét, hogy elkerüljük a baleseteket.

A csappantyúk záródásának ellenőrzése után vissza kell nyitnunk őket. Ilyenkor is megvizsgáljuk, hogy az összesnek sikerült-e a visszanyitás. Alaphelyzetben mindig nyitva kell lenniük, hogy áramolhasson a rendszerben a levegő. Ellenkező esetben, tehát ha zárt állapotban maradt, az a csappantyú hibás. További kivizsgálása szükséges szakértő által.

Ha a csappantyú testén vagy a felfogatásán sérülést észlelünk, az befolyásolja a megfelelő működését. Keressünk fel egy szakcéget, aki segít a probléma elhárításán.

Miért válassza a DSEC-et?

Segítünk cégének a jobb működésében!

Működésünk során a profizmus és a minőség jegyében innovatív megoldásokat is alkalmazunk. Szolgáltatásaink minőségét számos stabil partnerünk igazolhatja.

Szakértelem és
profizmus

Munkatársaink több éves szakmai tapasztalattal rendelkező tűzvédelmi szakemberek.

Megrendelő centrikus szolgáltatások

Szolgáltatásainkkal segítjük partnereinket a felmerülő problémák megoldásában, de még inkább azok megelőzésében.

0-24 órás
rendelkezésre állás

Tűzvédelmi szolgáltatásainkkal 0-24 órában rendelkezésre állunk partnereink számára, hogy szükség esetén azonnal intézkedhessünk.

Teljeskörű védelem
a bírságok ellen

Tűzvédelmi bírság esetére egyedi biztosítással rendelkezünk, amely fedezi a kiszabható bírságot, így a partnereink ezen a téren is biztonságban vannak.

Tűzvédelmi dokumentáció

Szakértőink elkészítik a szükséges tűzvédelmi szabályzatokat és dokumentációkat, az összeállított anyagokat pedig akár elektronikusan is rendelkezésre bocsájtjuk.

Tűzvédelmi oktatás és szaktanácsadás

Cégünk a tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatán túl bármilyen más tűzvédelmi kérdés kapcsán rendelkezésére áll partnerei számára.

D Safety Engineering & Consulting Kft.

Küldetésünk

A D Safety Engineering & Consulting Kft. küldetése, hogy a tűzvédelem területén teljes körű szolgáltatást nyújtva elősegítse partnerei cégének jobb működését.

A szabályzatok elkészítésén túl biztosítjuk a megfelelő tűzvédelmi szakembereket, megszervezzük a tűzriadó gyakorlatokat, illetve lebonyolítjuk a tűzvédelmi oktatást.

A tűzvédelmi eszközök teljes felülvizsgálata mellett átvizsgáljuk a használt gépeket, karbantartjuk, javítjuk, cseréljük és ki is építjük azokat.

Cégünk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tűzvédelem területén. Munkatársaink jól képzettek és teljes mértékben kompetensek a tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai kérdésekben.

Működésünk során a profizmus és a minőség jegyében innovatív megoldásokat is alkalmazunk. Saját e-learning tananyagunk által a munka és tűzvédelmi oktatás online képzés formájában is elvégezhető nálunk. A tűzvédelmi felülvizsgálat során pedig az egyik legfejlettebb felülvizsgálati és szerviz rendszerrel dolgozunk.

 Szolgáltatásaink minőségét számos stabil partnerünk igazolhatja.

Kérdése van? Árajánlatot szeretne kérni?

A DSEC csapata készséggel áll rendelkezésre, ha tűzvédelemről van szó.

Lépjen velünk kapcsolatba! KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!