Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv – 2. rész

A téma ezen részében elsősorban a jogszabályi résszel foglalkozunk. Mit is követelnek meg az előírások, egyáltalán milyen előírások vannak/vonatkoznak a témában.

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (továbbiakban: TMMK) fogalmát az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) Bm rendelettel került be a tűzvédelmi köztudatba. A TMMK pontos előírásaival az OTSZ XXI. fejezet foglalkozik:

 TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV

133. Általános követelmények

282. §

(1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie

a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,

b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,

c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,

d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,

e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy

f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút

esetében.

(2) A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.

(3) Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.

(4) A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni.

(5) A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.

 

283. §

(1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani.

(2) Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:

a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,

b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és

c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.

 

284. §

A TMMK tartalmazza

a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:

aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,

ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és

ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,

b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,

c) a rajzi mellékletet,

d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és

e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

 

Ezen kívül iránymutatásként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiadott egy Tűzvédelmi Műszaki Irányelvet a témában amit erről a LINK-ről le lehet tölteni.

 

A tűzvédelmi szakmán belül ebben a témában mai napig rengeteget cikkeznek, fórumokon vitáznak, de jelenleg a témában ezek az előírások vonatkoznak.

Cikkünk folytatásában egy kicsit a saját tapasztalatainkat fejtjük ki, addig is a felmerülő kérdések megválaszolásában segít a tűzvédelmi szakembere vagy keressen minket, hogy segíthessünk.

 

Vigyázzunk egymásra!

 

Üdv: a DSEC csapata!